četrtek, 12. 9. 2019
18:00—19:00
Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Jodi Dean: Tovariš po meri antropocena

Predavanje ameriške politične teoretičarke & pogovor z Draženom Dragojevićem

Jodi Dean je avtorica in urednica trinajstih knjig. V zadnjih letih je objavila The Communist Horizon (Komunistični horizont, 2012), Crowds and Party (Množice in stranka, 2016) in Comrade (Tovariš, 2019), vse so izšle pri založbi Verso. Poučuje politično teorijo na Hobart and William Smith Colleges (Geneva, ameriška zvezna država New York). Ob politični teoriji njeno strokovno zanimanje preči feminizem, teorije digitalnih medijev, psihoanalizo in okoljsko krizo.

V 20. stoletju so se milijoni po vsem svetu naslavljali z besedo "tovariš". Danes se na levici bolj pogosto govori o "zaveznikih" kot o tovariših. V knjigi Comrade. An Essay on Political Belonging (Tovariš – Esej o politični pripadnosti) Jodi Dean zagovarja tezo, da ta premik v poimenovanju kar najbolje ponazarja ključni problem sodobne levice: da je politično identiteto nadomestilo razmerje politične pripadnosti, ki ga je treba vedno znova graditi, ohranjati in braniti.

V knjigi Dean ponudi teorijo tovariša. Tovariši so si enaki, enakopravni, so na isti strani političnega boja. Na podlagi široke pahljače zgodovinskih in literarnih primerov Dean vztrajno dokazuje, da če naj bo levica sploh levica, mora biti to levica tovarišev. A premislek o splošnem egalitarizmu tovarišije v luči rasnih in spolnih razlik, pa tudi okoljske krize pušča eno vprašanje odprto: kako?

Kurator-moderator: Dražen Dragojević

None