sreda, 11. 9. 2019
16:30—17:40
Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Metahaven: The Sprawl (Propaganda About Propaganda)

Predvajanje filma

The Sprawl se začne z nočnimi posnetki gozda in z avdioposnetkom dveh moških, ki razpravljata o premiku vozila iz Ukrajine v Rusijo nekaj dni po strmoglavljenju potniškega letala MH17 leta 2014. Ta dogodek, skupaj s plazom informacij in dezinformacij, ki so po spletu zakrožile kasneje, pomeni začetno točko obširne in raznorodne raziskave sodobnega prepletanja geopolitike in digitalnih platform.

Film privzema inovativen format, saj se v njem komentarji teoretikov, kot sta Benjamin H. Bratton in Marjam Monalisa Gharavi, izmenjujejo s poezijo, znanimi spletnimi videi in grafikami. Ob glasbeni spremljavi elektronskega glasbenika Kueda film odraža razmislek na temo stvarnosti in generiranja resnice, temelječe na močnih čustvenih odzivih, ki je pogojena z digitalnimi vmesniki: propaganda o propagandi.

Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015; http://sprawl.space Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015; http://sprawl.space
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still
Metahaven, The Sprawl (Propaganda about Propaganda), 2015, still