sreda, 11. 9. 2019
19:00
Galerija Vžigalica

Trg francoske revolucije 7
1000 Ljubljana

Sinta Werner: Nekje ali drugod

Odprtje razstave

Berlinska umetnica Sinta Werner v svoji umetniški praksi kot osnovo za svoja dela uporablja arhitekturne elemente prostorov in jim z optičnimi iritacijami dodaja umetniške vsebine.

Prostorske intervencije v razgibano ostenje Galerije Vžigalica skušajo dezorientirati percepcijo prostora in elementom odvzeti težnost, da bi se obiskovalec ukvarjal z učinkom gravitacije v prostoru. Skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da večina galerij sodobne umetnosti v Sloveniji domuje v starih objektih z oboki, podporniki, statičnimi elementi, nišami, prehodi in okni, ki vplivajo na domala vsako umetniško postavitev in v retrospektivi določajo svojevrsten pogled na slovensko umetniško produkcijo. V dveh t. i. site-specific instalacijah ta avtentična arhitektura razstave ne nastopa le kot izhodišče za umetniško delo, temveč dejansko postane njegov del.

Instalacija "Obrnjen element" je natančna replika zgornje polovice galerije, ki je vertikalno zrcaljena na tla. Skozi podvojitev spodnji dograjeni del privzame negativno obliko, kar ustvarja futuristično eliptično sfero oziroma predoru podobno strukturo, ki spominja na vesoljsko ladjo. Z izgubo funkcionalnosti se arhitektura spremeni v samozadosten element, v negativ skulpture. Podobno kot je obokan cerkveni strop prispodoba svoda med božanskim in zemeljskim svetom, je tudi postavitev namenjena ustvarjanju vmesnega mesta med funkcionalnim resničnim in vizionarskim krajem.

Za drugo instalacijo "Razdružena podoba" je bil posnetek razstavnega prostora obdelan z orodjem za grafično obdelavo Photoshop tako, da je izbrani del prostora obrnjen za 90 stopinj. Orodje za izbiro in obrnjeni segment sta bila nato poustvarjena v treh dimenzijah. "Združi podobo" (Flatten Image) je funkcija v Photoshopu, ki združi različne sloje v en sam sloj ozadja. Orodje, ki bi se imenovalo "Razdruži podobo", pa ne obstaja. Takšno orodje bi lahko razumeli kot razveljavitev funkcije "Združi podobo", na enak način, kot je instalacija razveljavitev združene podobe. Iluzionistično slikarstvo poskuša ustvariti vtis prostorskosti na ploski ravnini, Sinta Werner pa iluzijo ustvarja v nasprotni smeri: pogled na računalniški zaslon, ploska podoba, je prenesena v prostorsko situacijo.

V vhodnem prostoru se nahajajo trije zaporedni objekti, na katerih so natisnjeni diapozitivi velikega formata, ki prikazujejo del stavbe v različnih perspektivah. Strukture, ki spominjajo na paravane, ustvarjajo model drugačnega dojemanja resničnosti arhitekture skozi poglede, razbite na številne fragmente in odseve. Naslov serije "Nekje ali drugod" služi tudi kot naslov celotne razstave in vpeljuje temo izgube materialnosti in fizične orientacije v svetu, v katerem vedno bolj dominirajo podobe, skozi te pa nam je svet tudi posredovan.

© Sinta Werne © Sinta Werne None
© Sinta Werne
© Sinta Werne