petek, 13. 9. 2019
16:00—20:00
Nekdanje Modno krojaštvo Žika

Gosposka ulica 16
1000 Ljubljana

Tanja Radež: Nabiralci prahu

Misteriozna kompozicija

Po dolgih letih svoja zaprašena vrata ponovno odpira nekdanje Modno krojaštvo Žika.

Skrivnostni prostor, ki se kot gnil zobek naslanja na NUK, bo zapolnila nabiralka, ki se po mnogih letih začasno vrača na Gosposko ulico.

V najstniških letih se je kot pegasta kratkolaska tam kalila na Srednji šoli za oblikovanje.

V sodelovanju z: Bunker, ZRC SAZU
Misteriozna kompozicija je nastala kot rezultat umetniške raziskave v okviru projekta trans-making.

© Tanja Radež
© Tanja Radež