sreda, 11. 9. 2019
11:00
Park na Ambroževem trgu

1000 Ljubljana

Matej Andraž Vogrinčič: Na poti

Intervencija v javni prostor

Naslov "Na poti" aludira na prihajajočo obnovo Cukrarne, ki bo zaživela kot nov prostor umetnosti, kulture in združevanja, hkrati pa v svoji dobesednosti govori tudi o sami prostorski intervenciji v parku v njeni neposredni bližini.

Matej Andraž Vogrinčič bo z zdrobljenim odpadnim gradbenim materialom, pridobljenim z gradbišča Cukrarne, tlakoval pot, ki skozi park vodi do stavbe, v kateri se bo pisala nova zgodovina tega prostora in našega mesta.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

None