četrtek, 12. 9. 2019
19:00
ZRC SAZU, atrij

Novi trg 2
1000 Ljubljana

Marko Golub (Hrvatsko dizajnersko društvo)

Predavanje priznanega hrvaškega umetnostnega kritika, urednika in kuratorja

Marko Golub je umetnostni in oblikovalski kritik, urednik in kurator, rojen leta 1978 v Splitu. Leta 2004 je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu in začel delovati kot umetnostni kritik. Do leta 2010 je bil član uredniških odborov več hrvaških radijskih programov, televizijskih oddaj in revij kot kritik in novinar na področjih umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Od leta 2011 je direktor galerije Društva oblikovalcev Hrvaške (HDD galerija) v Zagrebu, pa tudi glavni in odgovorni urednik spletnega mesta Dizajn.hr. Kuriral je mnogo razstav na temo oblikovanja in sodobne umetnosti ter je avtor številnih knjig o vizualni umetnosti in oblikovanju.

Je urednik zadnjih štirih izdaj bienalne publikacije Croatian Design Review (iz let 2012, 2014, 2016 in 2018), član organizacijske ekipe mednarodnega oblikovalskega festivala D-Day v obdobju 2011-2015 in urednik vseh spremljevalnih publikacij za ta festival. Od leta 2014 do 2016 je bil član sveta za inovativne kulturne in umetniške prakse na hrvaškem ministrstvu za kulturo. Poleg Društva oblikovalcev Hrvaške, kjer je zaposlen zadnjih osem let, je aktiven tudi v drugih strokovnih organizacijah, kot na primer v študijski sekciji Hrvaškega združenja umetnikov uporabnih umetnosti in hrvaški sekciji mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA. Leta 2013 je postal prejemnik letne nagrade hrvaške sekcije AICA za umetnostno kritiko. Med leti 2016 in 2018 je bil predsednik hrvaške sekcije mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA. Po prenehanju mandata v decembru 2018 je ostal član izvršnega odbora sekcije.

www.dizajn.hr

None None