petek, 13. 9. 2019
19:30
ZRC SAZU, atrij

Novi trg 2
1000 Ljubljana

Vlado Martek

Predavanje priznanega hrvaškega umetnika, čigar delo temelji na vizualizaciji poezije.

Vlado Martek v svojih umetniških delih umešča pesmi in njihove fragmente v kolaže, fotografije, grafike, skice, risbe, umetniške intervencije in agitacije, grafite in tapete. Martekovo delo temelji na diskurzu med umetnostjo, filozofijo in poezijo. Operira z negacijo in konstrukcijo besed, s čimer ustvari realnost za črkami. Svoje delo opisuje kot pred-poezijo – redukcijo in koncentracijo pesmi. S svojimi besedami jo opiše takole: "Pred-poezija je nadzor, izmikanje v prostor pred pisanjem, nadziranje mojih misli, motivov in razlogov, zakaj pišem, moja odgovornost, čiščenje, preden pričnem s pisanjem poezije. V tem smislu je provokacija v jeziku, tako prek uničenja kot tudi gradnje." Martek uporablja kritične, ironične in analitične metode v kombinaciji s širokim izborom medijev in materialov za preizpraševanje družbenih struktur.

Vlado Martek se je rodil v Zagrebu, kjer je na tamkajšnji univerzi študiral filozofijo in literaturo. V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je v Marteku dozorela želja po več kot le pisanju poezije. Prvo delo, ki ga je predstavil javnosti, je bila umetniška intervencija, pri kateri je sodeloval s fotografom Željkom Jermanom in Borisom Demurjem. Od leta 1975 je skupaj z Mladenom in Svenom Stilinovićem, Fedorjem Vučemilovićem, Borisom Demurjem in Željkom Jermanom član Skupine šestih avtorjev (Grupa šestorice autora). V času svoje aktivnosti, do 1979, je skupina ustvarila več kot 20 intervencij na ulicah Zagreba ter urejala in izdajala revijo MAJ 75 (1978–1984) v samozaložbi.

Predavanje se bo osredotočalo na Martekove zapise, umetnostno literaturo in primerke samizdata, vplive nanj ter Martekove metode dela.

© Boris Cvjetanović None None © Boris Cvjetanović None None None
© Boris Cvjetanović
© Boris Cvjetanović