sreda, 11. 9. 2019
18:00
Mestni muzej Ljubljana

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Lev Manovich

Predavanje enega vodilnih teoretikov digitalne kulture, avtorja znamenite knjige The Language of New Media

Lev Manovich je avtor več knjig s področja teorije novih medijev, profesor računalništva na dodiplomskem centru newyorške univerze CUNY in gostujoči profesor na European Graduate School v Saas-Feeju v Švici. Manovichevo raziskovalno in pedagoško delo se osredotoča na digitalno humanistiko, družboslovno informatiko, novomedijske umetnosti ter teorije in študije programske opreme.

Eno izmed njegovih del, The Language of New Media, je bilo prevedeno v kar 13 jezikov. Manovichevo zadnjo akademsko publikacijo, Software Takes Command, je leta 2013 založil Bloomsbury, medtem ko je bila zgodnejša različica knjige izdana pod licenco Creative Commons.

Njegov raziskovalni laboratorij Cultural Analytics Lab (med letoma 2007 in 2016 se je imenoval Software Studies Initiative) je bil opisan kot prvi poskus računalniške analize velikanskih zbirov slikovnega in video materiala (kulturna analitika). Vizualizacije kulturnih podatkovnih zbirk so pri tem laboratoriju med drugimi naročili Google, newyorška javna knjižnica in newyorški muzej sodobne umetnosti MoMA.

Kurator-moderator: Vuk Ćosić

www.manovich.net

None None